3TU Delft
3TU Eindhoven
3TU Twente

Rutte bezoekt 3TU in Hannover

Maandag 25 april bezochten minister-president Rutte en minister Bussemaker de stand van 3TU.Federatie op de Hannover Messe. Zij lieten zich uitgebreid informeren over de projecten van 3TU.Research Centre High Tech Systems. Ook de aanwezige studententeams van de drie Nederlandse technische universiteiten konden rekenen op een bezoek van de premier, waaronder drone BlueJay van de TU Eindhoven. Deze eerste huishoudelijke drone kan helpen met allerlei taken thuis, zoals het aangeven van een drankje of het vinden van sleutels.

ERC Grants voor drie TU’s

In 2015 hebben 13 excellente onderzoekers van de drie technische universiteiten een ERC Starting Grant ontvangen van de Europese Onderzoeksraad.  De beurzen (1,5 miljoen euro voor programma’s van vijf jaar) zijn bedoeld om veelbelovende onderzoeksleiders te ondersteunen en het opzetten van nieuwe toponderzoeksteams mogelijk te maken. De Starting Grants zijn toegekend aan Andrea Caviglia (TU Delft), Tom de Greef (TU Eindhoven), Simon Gröblacher (TUD), Arjan Houtepen (TUD), Rudie Kunnen (TU/e), Alvaro Marin (Universiteit Twente),  Sander Otte (TUD), Jantien Stoter (TUD), Ivo Vellekoop (UT), Miren Vizcaino (TUD), Stephanie Wehner (TUD), Hyun Youk (TUD), Amir A. Zadpoor (TUD).

Daarnaast hebben nog eens drie onderzoekers (allen TU Delft) een ERC Consolidator Grant 2015 toegekend gekregen. Deze grants van 2 miljoen euro per project  zijn bedoeld voor top-onderzoekers in de ‘mid-career’ fase. De Grants zijn voor Louis de Smet, Lucia Nicola en Gary Steele (allen TUD).De 3TU.Federatie is trots op alle laureaten en feliciteert hen met hun prestaties.

Europa biedt financiering voor excellente onderzoekers die grensverleggend onderzoek willen verrichten. Voor het uitvoeren van dit programma is een speciaal agentschap, the European Research Council (ERC) opgericht. De ERC kent vier programma's: de ERC Starting Grant, de ERC Consolidator Grant, de ERC Advanced Grant en de ERC Synergy Grant. Onderzoekers van alle nationaliteiten en van alle leeftijden kunnen onderzoeksprojecten aandragen.

In gesprek met minister Jet Bussemaker

Maandag 15 februari bracht de minister van OCW, Jet Bussemaker, een werkbezoek aan ASML. Samen met vertegenwoordigers van de 3TU.Federatie werd gesproken over het belang van een continue instroom aan hooggekwalificeerde technici zoals opgeleid door de drie technische universiteiten. ASML gaf daarbij aan dat het niveau van de afgestudeerden in Nederland aansluit bij de behoefte van het bedrijf, maar dat het aantal studenten dat in Nederland in vakgebieden als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica afstudeert te gering is. Software engineering is daarbij het grootste knelpunt. 

Het aantal beschikbare vrouwen in deze vakgebieden is daarbij lager dan in de ons omringende landen. De aanwezigen van ASML, 3TU en OCW concludeerden dat een keuze voor bèta en techniek aantrekkelijker moeten maken voor meisjes. Dit slaat twee vliegen in een klap: het draagt bij aan het vergroten van de instroom en aan een betere balans tussen mannen en vrouwen in de techniek. ASML en 3TU spraken daarbij de wens uit om de voorlichtingsactiviteiten die daarvoor plaatsvinden te bundelen en structureel te financieren. Vanuit het techniekpact zal hier aandacht aan worden besteed.

Uit de rapportage van het sectorplan Technologie 2011-2015 blijkt dat de instroom van studenten bij de technische universiteiten enorm is toegenomen. Deze toename is zo groot dat de universiteiten met de huidige financiering in de knel komen. Zo verdubbelt het aantal studenten bij de TU Eindhoven in 10 jaar tijd, terwijl de financiering volgens hen met slechts 20% toeneemt. Dit is een situatie waarin het nauwelijks meer mogelijk is om studenten in aanraking te laten komen met state-of-the-art techniek en ze daarmee dus goed voor te bereiden op een loopbaan bij een bedrijf als ASML. De minister gaf aan begrip te hebben voor dit knelpunt en verwees voor de discussie over extra financiering naar een nieuw regeerakkoord.

Afgerond werd met een discussie over de wijze waarop technische universiteiten en bedrijfsleven de onderzoekssamenwerking vormgeven. Elk van de drie technische universiteiten heeft een programma waarbinnen een bedrijf met onderzoekgroepen van de universiteit vraagstukken aanpakt en probeert op te lossen. Deze programma’s worden door universiteit en bedrijf gezamenlijk gefinancierd, waarbij gebruik wordt gemaakt van subsidiemogelijkheden, waaronder de TKI-toeslag. ASML gaf aan zeer tevreden te zijn over deze vorm van samenwerking, waarbij onderling snel geschakeld kan worden en lange trajecten langs meerdere beoordelingscommissies worden vermeden.

Op de foto v.l.n.r. Peter Wennink (CEO ASML), Jet Bussemaker en Victor van der Chijs (voorzitter 3TU.Federatie) 

Vijf Vici's

Vijf wetenschappers van de drie technische universiteiten ontvangen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro van NWO. Dat maakte NWO vandaag bekend. De financiering is bedoeld om de komende 5 jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

3 TU's invloedrijk

De faculteiten bij de drie Nederlandse technische universiteiten behoren tot de meest invloedrijke onderzoeksgroepen wereldwijd op het gebied van chemical engineering. Dat is de conclusie van de zware commissie die het onderzoek op dit vlak onder de loep nam bij de drie Nederlandse technische universiteiten.

Laatste updates

Studieoverzicht 3TU
Bekijk het volledige studieoverzicht van 3TU
Naar het overzicht
Stan Ackermans Instituut
Professional Doctorate Education
Professional Doctorate Education
Meer informatie (in het Engels)
RSS feed: nieuwsbreichten TU Delft
Minuscule supergeleidende batterijtjes
Het schakelen van grote aantallen supergeleidende quantumbits, mogelijke kandidaten voor een toekomstige quantumcomputer, is een stap dichterbij gekomen. Wetenschappers van FOM en de TU Delft publiceren vandaag een artikel in Nature Physics waarin zij beschrijven hoe zij een veelbelovend nieuw onderdeel hebben gemaakt en gebruikt: een zogenaamde 'Phi0-Josephson Junction', die kan dienen als een minuscuul batterijtje om supergeleidende stroom in op te slaan.
maandag 2 mei 2016
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
Motor pal achter wielrenner geeft tijdswinst in Giro-proloog
3 mei 2016:
Eindhovense onderzoekers berekenden dat een motorrijder vlak áchter een wielrenner de luchtweerstand van de renner tot bijna negen procent vermindert.
dinsdag 3 mei 2016
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Ton van den Boogaard president Esaform
UT-hoogleraar Ton van den Boogaard is benoemd tot president van Esaform, de toonaangevende organisatie in Europa op het gebied van materiaalomvorming. Hij kreeg de functie tijdens het jaarlijkse vakcongres van Esaform in het Franse Nantes.
maandag 2 mei 2016
3TU Delft
3TU Eindhoven
3TU Twente

Rutte bezoekt 3TU in Hannover

Maandag 25 april bezochten minister-president Rutte en minister Bussemaker de stand van 3TU.Federatie op de Hannover Messe. Zij lieten zich uitgebreid informeren over de projecten van 3TU.Research Centre High Tech Systems. Ook de aanwezige studententeams van de drie Nederlandse technische universiteiten konden rekenen op een bezoek van de premier, waaronder drone BlueJay van de TU Eindhoven. Deze eerste huishoudelijke drone kan helpen met allerlei taken thuis, zoals het aangeven van een drankje of het vinden van sleutels.

ERC Grants voor drie TU’s

In 2015 hebben 13 excellente onderzoekers van de drie technische universiteiten een ERC Starting Grant ontvangen van de Europese Onderzoeksraad.  De beurzen (1,5 miljoen euro voor programma’s van vijf jaar) zijn bedoeld om veelbelovende onderzoeksleiders te ondersteunen en het opzetten van nieuwe toponderzoeksteams mogelijk te maken. De Starting Grants zijn toegekend aan Andrea Caviglia (TU Delft), Tom de Greef (TU Eindhoven), Simon Gröblacher (TUD), Arjan Houtepen (TUD), Rudie Kunnen (TU/e), Alvaro Marin (Universiteit Twente),  Sander Otte (TUD), Jantien Stoter (TUD), Ivo Vellekoop (UT), Miren Vizcaino (TUD), Stephanie Wehner (TUD), Hyun Youk (TUD), Amir A. Zadpoor (TUD).

Daarnaast hebben nog eens drie onderzoekers (allen TU Delft) een ERC Consolidator Grant 2015 toegekend gekregen. Deze grants van 2 miljoen euro per project  zijn bedoeld voor top-onderzoekers in de ‘mid-career’ fase. De Grants zijn voor Louis de Smet, Lucia Nicola en Gary Steele (allen TUD).De 3TU.Federatie is trots op alle laureaten en feliciteert hen met hun prestaties.

Europa biedt financiering voor excellente onderzoekers die grensverleggend onderzoek willen verrichten. Voor het uitvoeren van dit programma is een speciaal agentschap, the European Research Council (ERC) opgericht. De ERC kent vier programma's: de ERC Starting Grant, de ERC Consolidator Grant, de ERC Advanced Grant en de ERC Synergy Grant. Onderzoekers van alle nationaliteiten en van alle leeftijden kunnen onderzoeksprojecten aandragen.

In gesprek met minister Jet Bussemaker

Maandag 15 februari bracht de minister van OCW, Jet Bussemaker, een werkbezoek aan ASML. Samen met vertegenwoordigers van de 3TU.Federatie werd gesproken over het belang van een continue instroom aan hooggekwalificeerde technici zoals opgeleid door de drie technische universiteiten. ASML gaf daarbij aan dat het niveau van de afgestudeerden in Nederland aansluit bij de behoefte van het bedrijf, maar dat het aantal studenten dat in Nederland in vakgebieden als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en informatica afstudeert te gering is. Software engineering is daarbij het grootste knelpunt. 

Het aantal beschikbare vrouwen in deze vakgebieden is daarbij lager dan in de ons omringende landen. De aanwezigen van ASML, 3TU en OCW concludeerden dat een keuze voor bèta en techniek aantrekkelijker moeten maken voor meisjes. Dit slaat twee vliegen in een klap: het draagt bij aan het vergroten van de instroom en aan een betere balans tussen mannen en vrouwen in de techniek. ASML en 3TU spraken daarbij de wens uit om de voorlichtingsactiviteiten die daarvoor plaatsvinden te bundelen en structureel te financieren. Vanuit het techniekpact zal hier aandacht aan worden besteed.

Uit de rapportage van het sectorplan Technologie 2011-2015 blijkt dat de instroom van studenten bij de technische universiteiten enorm is toegenomen. Deze toename is zo groot dat de universiteiten met de huidige financiering in de knel komen. Zo verdubbelt het aantal studenten bij de TU Eindhoven in 10 jaar tijd, terwijl de financiering volgens hen met slechts 20% toeneemt. Dit is een situatie waarin het nauwelijks meer mogelijk is om studenten in aanraking te laten komen met state-of-the-art techniek en ze daarmee dus goed voor te bereiden op een loopbaan bij een bedrijf als ASML. De minister gaf aan begrip te hebben voor dit knelpunt en verwees voor de discussie over extra financiering naar een nieuw regeerakkoord.

Afgerond werd met een discussie over de wijze waarop technische universiteiten en bedrijfsleven de onderzoekssamenwerking vormgeven. Elk van de drie technische universiteiten heeft een programma waarbinnen een bedrijf met onderzoekgroepen van de universiteit vraagstukken aanpakt en probeert op te lossen. Deze programma’s worden door universiteit en bedrijf gezamenlijk gefinancierd, waarbij gebruik wordt gemaakt van subsidiemogelijkheden, waaronder de TKI-toeslag. ASML gaf aan zeer tevreden te zijn over deze vorm van samenwerking, waarbij onderling snel geschakeld kan worden en lange trajecten langs meerdere beoordelingscommissies worden vermeden.

Op de foto v.l.n.r. Peter Wennink (CEO ASML), Jet Bussemaker en Victor van der Chijs (voorzitter 3TU.Federatie) 

Vijf Vici's

Vijf wetenschappers van de drie technische universiteiten ontvangen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro van NWO. Dat maakte NWO vandaag bekend. De financiering is bedoeld om de komende 5 jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

3 TU's invloedrijk

De faculteiten bij de drie Nederlandse technische universiteiten behoren tot de meest invloedrijke onderzoeksgroepen wereldwijd op het gebied van chemical engineering. Dat is de conclusie van de zware commissie die het onderzoek op dit vlak onder de loep nam bij de drie Nederlandse technische universiteiten.

Laatste updates

Studieoverzicht 3TU
Bekijk het volledige studieoverzicht van 3TU
Naar het overzicht
Stan Ackermans Instituut
Professional Doctorate Education
Professional Doctorate Education
Meer informatie (in het Engels)
RSS feed: nieuwsbreichten TU Delft
Minuscule supergeleidende batterijtjes
Het schakelen van grote aantallen supergeleidende quantumbits, mogelijke kandidaten voor een toekomstige quantumcomputer, is een stap dichterbij gekomen. Wetenschappers van FOM en de TU Delft publiceren vandaag een artikel in Nature Physics waarin zij beschrijven hoe zij een veelbelovend nieuw onderdeel hebben gemaakt en gebruikt: een zogenaamde 'Phi0-Josephson Junction', die kan dienen als een minuscuul batterijtje om supergeleidende stroom in op te slaan.
maandag 2 mei 2016
RSS feed: nieuwsberichten TU Eindhoven
Motor pal achter wielrenner geeft tijdswinst in Giro-proloog
3 mei 2016:
Eindhovense onderzoekers berekenden dat een motorrijder vlak áchter een wielrenner de luchtweerstand van de renner tot bijna negen procent vermindert.
dinsdag 3 mei 2016
RSS feed: nieuwsberichten Universiteit Twente
Ton van den Boogaard president Esaform
UT-hoogleraar Ton van den Boogaard is benoemd tot president van Esaform, de toonaangevende organisatie in Europa op het gebied van materiaalomvorming. Hij kreeg de functie tijdens het jaarlijkse vakcongres van Esaform in het Franse Nantes.
maandag 2 mei 2016